Ecu rút

  • Chất liệu kim loại : Inox 201, 304, 316
  • Kích thước: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12… 
  • Loại Ecu: thân tròn, ecu thân lục giác