Ốc bắn gỗ

  • Ốc bắn gỗ là loại vít sử dụng tán xoắn để khớp với ổ lỗ. Khi bắn, ốc sẽ được đặt vào lỗ gỗ và có thể xoay để chặt chẽ hơn.