Ty ren M10

  • Chiều dài: 1-3m
  • Đường kính: 10mm
  • Bước ren: 0,5-1,5mm
  • Tiêu chuẩn sản xuất: DIN 975
  • Tình trạng lớp mạ: Có thể mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, nhuộm đen hoặc dạng thô.