Bu lông nở sắt (Tắc kê nở sắt)

Thông số kỹ thuật bu lông nở sắt thông thường:

  • Đường kính: M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20, M22
  • Độ dài: 60mm – 200mm
  • Nguyên liệu: Thép cacbon
  • Mạ bề mặt: Mạ kẽm, mạ vàng