Bu lông nở

Kích thước đường kính: M10, M12, M14, M16, M18, M20.

Kích thước chiều dài: từ 6cm đến 20cm hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể.

Cấp bền: 8.8, 9.8, 10.9, 12.9