Đinh rút inox

  • Chiều dài từ 10mm đến 100mm hoặc hơn
  • Đường kính từ 2mm đến 10mm hoặc hơn
  • Chiều dài vùng ren từ 5mm đến 50mm hoặc hơn, và có từ 1 đến nhiều vòng ren (thông thường là 2 hoặc 3 vòng). 
  • Chất liệu chủ đạo thường là Inox 304 hoặc Inox 316 để đảm bảo tính ổn định và độ bền cao.