Đinh rút nhôm

Vật liệu: Nhôm, hợp kim nhôm cao cấp.

Màu sắc: Màu bạc, màu đồng, màu thiết kế theo yêu cầu.

Kích thước: 30- 120mm

Cấp bền: từ 3.2 – 4.8