Bu lông neo chữ U

  • Đường kính bu lông neo chữ U có các kích thước: M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42.
  • Tổng chiều dài của thân bulong chữ U nằm trong khoảng từ 500mm đến 4000mm.
  • Chiều dài tiện ren của bulong neo chữ U nằm trong khoảng từ 30mm đến 200mm.
  • Sau khi gia công, bu lông neo chữ U có thể được làm bằng các vật liệu khác nhau như hàng đen, mạ kẽm điện phân (xi trắng) hoặc mạ kẽm nhúng nóng.
  • Cường độ của bulong neo chữ U có thể được phân loại theo các cấp bền như 3.6, 4.6, 5.6, 6.6, 8.8.