Bu lông neo M16

Thông số kỹ thuật về cường độ chịu lực của Bu lông neo M16 bao gồm:

  • 3.6
  • 4.6
  • 5.6
  • 6.6