Bu lông neo M24

Cường độ của bulong móng M24 thường được thí nghiệm kéo ở những Trung tâm kiểm định chất lượng uy tín hàng đầu như Quatest 3 hoặc các phòng lab Saigon Union, Bách Khoa. Cụ thể, cường độ của nó là: 

  • 3.6
  • 4.6
  • 5.6
  • 6.6
  • 8.8